Om hemsidan Integritet & cookies

Kungsgatan 80, Uppsala
018-125640
Öppettider
Mån – tors: 7.30 – 16
Fre: 7.30 – 14
Lunch: 11 – 11.45
Om företaget

Integritets- och cookiepolicy

Som vår kund är ditt dataskydd och din integritet viktig för oss. All information som du lämnar till oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Genom att använda våra tjänster på hemsidan samt kontakta oss genom att exempelvis fylla i kontaktformulär accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att kontakta dig eller annars skicka information till dig. Innan du börjar använda hemsidan och dess tjänster är det därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

Integritetspolicy

Vi på Bilteknik värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Det är Bilteknik i Uppsala AB (org.nr 556860-8318) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Bilteknik i Uppsala AB
Kungsgatan 80
753 18 Uppsala
Tel: 018-12 56 40
E-post: info@uppsalabilteknik.se

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bland annat samlar vi in information om dig när du önskar en offert, gör en bokningsförfrågan för våra tjänster, beställer produkter, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar oss elektroniskt.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:


 • Namn och kontaktinformation; inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress.
 • Fordonsuppgifter
 • Köp- och bokningshistorik.
 • Faktureringsinformation samt betalningsinformation
 • Annan information som du lämnat till oss i samband med kontakt med oss.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: 


 • Biltekniks hemsida, t.ex. när du gör en bokningsförfrågan, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via våra kontaktformulär
 • När du kontaktar oss via e-post eller telefon
 • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners
 • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events

Anledning till insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Särskilt om samtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

Överföring av personuppgifter

För att Bilteknik ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Bilteknik. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Bilteknik ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi på Bilteknik arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Bilteknik.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Bilteknik via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Bilteknik sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Biltekniks behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Biltekniks behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i intregritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Biltekniks hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Cookies

På Biltekniks hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

 • Permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • Sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för ett antal anledningar, vilka alla syftar till att du som besökare ska få den bästa upplevelsen på hemsidan. Nedan redovisar vi de applikationer eller script som samlar in data om dig genom cookies.

Hotjar

På hemsidan använder vi Hotjar som är en webbaserad analys- och feedbackplattform som visar användares beteende och åsikter på nätet.

Hotjar largar information om:

 • Plats (begränsat till land)
 • Språk som använts
 • Teknik som använts (enhet och webbläsare)
 • Anpassade egenskaper (t.ex. produkter eller tjänster som du använder)
 • Ditt beteende och dina interaktioner (sida/sidor som besökts)
 • Ditt beteende och dina interaktioner kan användas för att återskapa dina sessioner i ett visuellt uppspelningsformat, vilket tillåter oss att bättre förstå din upplevelse.

All beteende- och interaktionsdata som samlas in behålls inte längre än ett (1) år, varpå de kommer att tas bort automatiskt. All feedbackdata som du lämnar in lagras i enlighet med Hotjars policy för datalagring.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta tillstånd. Från och med dagen du drar tillbaka ditt tillstånd kommer vi sluta att kombinera din feedback med information om ditt beteende. All data som har samlats in och kombinerats, från datumet du gav ditt tillstånd till datumet du drar tillbaka det, har behandlats lagenligt. Den rättsliga grunden för behandlingen av denna data, som kan innefatta personuppgifter, om du har tillhandahållit några, är artikel 6(1)(a) i EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.

Vill du inte att Hotjar samlar in dina data? Du kan enkelt avanmäla dig genom att besöka sidan avanmälan på hotjar.com och följa anvisningarna.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google. Informationen som genereras av cookien rörande din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) kommer bli överförd till och lagrad av Google på servrar i USA. Google kommer använda denna information i syfte att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter på webbsideaktivitet för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Du kan hindra Google’s inhämtning och användning av data (cookies och IP adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplugin, se din webbläsares manual för bästa alternativ. Utöver detta, kan du även neka användning av cookies genom att välja rätt inställningar på din webbläsare. Tänk på att om nekar cookies kommer du inte kunna nyttja hemsidan och alla funktioner.

Vidare information om Google Analytics kan hittas på Googles hemsida.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA för att öka säkerheten på vår hemsida och i synnerhet för att skydda vår hemsida från automatiserad crawling och spam. Google reCAPTCHA utvärderar huruvida data som du fyller i på hemsidan, till exempel i ett kontaktformulär, har blivit skriven av en människa eller av ett automatiserat program. Av detta anledning utvärderar Google reCAPTCHA automatiskt en stor mängd information såsom IP-adress, hur länge du har varit på hemsidan eller musrörelser som du gjort. Allt för att säkerställa att det verkligen är en människa och inte en robot.

Vidare information on Google reCAPTCHA kan hittar du på Googles hemsida.

Vad sparas och hur hindrar jag det?

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om dig som besökare.
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vill du veta ännu mer lämnar Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Avaktivera Cookies

Du kan som nämnts ovan avaktivera cookies för specifika typer av cookies. Du kan dessutom avaktivera cookies genom att ändra din webbläsares inställningar. Om du skulle välja att avaktivera cookies på din enhet kan det hända att Biltekniks hemsida inte fungerar som den ska. Du är du välkommen att kontakta oss direkt för mer information om våra tjänster.